real estate menu left
real estate menu right

Învățământ profesional DUAL de 3 ani - Domeniul Electric - Electrician exploatare joasă tensiune

Învățământ profesional DUAL de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

Anul școlar 2024-2025

Domeniul: ElectricCalificarea:  Electrician exploatare joasă tensiune

12 locuri, cod opțiune: 567

 

 

  

 

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel 3 Electrician exploatare joasă tensiune, domeniul de  pregătire de bază fiind ELECTRIC

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi sau în învățământul seral  și să obțină astfel o calificare de nivel 4 -Tehnician în instalații electrice. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

 

Competențe dobândite de elevi

 • realizează lucrări de întreținere ale mașinilor, aparatelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune

 • execută instalații pentru alimentarea mașinilor electrice

 • asigură întreținerea și exploatarea echipamentelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune

 • Remediază defectele echipamentelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune și execută circuite de protecție

 

Avantaje

 • Bursă lunară de 400 lei ( 200 lei acordați de Ministerul Educației Naționale și 200 lei acordați de agentul economic partener la care elevul va fi repartizat și unde va efectua practica de specialitate) pe tot parcursul celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent de situația financiară a familiei elevului.

 • după absolvire, elevii se vor putea angaja în firmele unde au efectuat practica sau în cadrul altor firme.

Atuurile noastre

 • școală cu tradiție  în domeniul electric, în special legat de aplicații în domeniul construcțiilor; mii de absolvenți angajați ai firmelor cu profil electric din județ.
 • cadre didactice, ingineri  cu pregătire teoretică și practică deosebită
 • bază materială adecvată: 
  • laborator de electrotehnică, dotat cu laptop, videoproiector, echipamente specifice de măsură și control, etc.
  • atelier școlar bine dotat
 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul electric, unde elevii pot efectua practica comasată:

 Agenții economici parteneri de practică ce vor susține financiar elevii

    

 

  

Înscriere  

 • înscrierea în prima etapă a admiterii se face pe baza fişei de înscriere eliberată de  școala gimnazială de unde provine elevul, în perioada 1  -  5 iulie 2024. Această fișă completată și semnată de elev și părinte se va depune în aceeași perioadă  la secretariatul liceului nostru. Codul  opțiunii este  567.
 • a doua etapă de admitere se desfășoară în 2 și 5 august 2024 (eliberarea și depunerea fișelor de înscriere).
 • informații suplimentare la telefon 0350.401.693

 


Joomla!. XHTML and CSS.