real estate menu left
real estate menu right

Misiunea şi viziunea şcolii

 Motto: „Fii competitiv!"

VIZIUNE

 

Viziunea școlii exprimă ceea ce îşi doreşte unitatea de învăţământ să realizeze în viitor. Această idee are în centru rolul esențial pe care școala noastră îl urmărește, acela de a-i face pe elevi să-și însușească obiceiuri precum disciplina, motivația și disponibilitatea către învățare, oferindu-le un proces de predare de calitate, cu obiective educaționale valoroase și stimulatoare. Prin educaţia de care beneficiază, elevii noștri îşi pot dezvolta competenţe sociale esenţiale pentru reuşita socială și profesională.

 Viziunea școlii noastre este:


PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR PRIN EDUCAȚIE DE CALITATE, LA STANDARDE EUROPENE

 

MISIUNEA ŞCOLII

 

 

 Școala noastră își propune ca misiune realizarea următoarelor obiective care decurg din realitatea și contextul socioeconomic atât al regiunii în care funcționează unitatea, cât și al României, ca țară membră a Uniunii Europene:

1. să pună la dispoziţia elevilor oportunităţi de educaţie şi instruire pentru domenii de mare interes atât pe piața muncii din regiune cât și în afara granițelor țării: informatică, servicii, electronică și automatizări, electric, mecanică, construcții și lucrări publice, transporturi. Prin acţiuni de mare responsabilitate şi de calitate, vom urmări ca absolvenţii să se integreze profesional şi să realizeze activităţi performante, compatibile cu cele din Uniunea Europeană;

2. să ne axăm pe formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi motivaţiilor necesare învăţării pe parcursul întregii vieți, asigurând astfel adaptarea la condiţiile restructurării economice, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, a spiritului antreprenorial. 


3. să avem în vedere armonizarea relaţiilor grupurilor de interese: profesori, elevi, părinţi, agenţi economici, comunitate locală, astfel ca eforturile conjugate prin derularea activităților prevăzute în parteneriatele care vor fi încheiate cu școala să facă din absolvenții noștri cetăţeni responsabili, cu o pregătire profesională la standarde europene.

 

ȚINTE STRATEGICE (PRIORITĂȚI)

 

  • PRIORITATEA 1. Creşterea accesului egal la educaţie şi reducerea abandonului şcolar
  • PRIORITATEA 2: Optimizarea activității cotidiene de predare și a practicilor de învățare în vederea ameliorării rezultatelor școlare
  • PRIORITATEA 3: Stimularea și valorificarea interesului cadrelor didactice pentru atingerea unor standarde profesionale adaptate sectoarelor economice prioritare și noilor tehnologii
  • PRIORITATEA 4: Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare, consiliere privind cariera și sprijinul în educație și formare
  • PRIORITATEA 5 : Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale și a competențelor absolvenților la cerinţele pieţei muncii prin dezvoltarea parteneriatului public-privat

Joomla!. XHTML and CSS.