real estate menu left
real estate menu right

Corpul profesoral al liceului

Corpul profesoral, aflat într-o continuă întinerire şi completare, se remarcă prin nivelul ridicat al competenţei profesionale şi al exigenţei didactice. Activitatea curentă se completează cu o serie largă de activităţi extrașcolare ştiinţifice, culturale, sportive, având ca beneficiar final elevii, urmărindu-se completarea armonioasă a profilului fizic, intelectual şi moral al acestora.

 

Valoarea profesională a cadrelor didactice este consecinţa dorinţei continue de perfecţionare, concretizată în interesul deosebit în obţinerea gradelor didactice superioare, absolvirea a numeroase cursuri de perfecţionare organizate de Casa Corpului Didactic Vâlcea, centre de formare, dar şi a cursurilor postuniversitare de master, studii aprofundate, doctorat.

 

Situatia gradelor didactice


Joomla!. XHTML and CSS.