real estate menu left
real estate menu right

Proiect e-twinning "We Love Photography"

Proiect e-twinning: We Love Photography

 

Perioada: 04.11.2015 – 15.07.2016
Inițiatorii proiectului: prof. Ochia Mădălina, prof. Ochia Florin
Participanți: elevi ai claselor IX-a A și a X-a A din Liceul Tehnologic "Ferdinand I" Rm. Vâlcea
Parteneri: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (Experimental Senior-High School of Patras), PATRAS GRECIA, PENDIK BARBAROS HAYRETTIN PAŞA MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI, İstanbul TURCIA

Prezentarea proiectului

Proiectul s-a axat pe arta fotografiei. La început, elevii s-au prezentat și au comunicat în limba engleză. Apoi au făcut fotografii (peisaje, portrete, monumente), pe care le-au descris pe scurt pentru a le prezenta participanților în proiect. După fiecare tematică abordată, fiecare școală a votat pentru cea mai bună fotografie.  Elevii au făcut schimb de informații și experiență privind tehnicile de realizare a fotografiilor. În final, elevii au creat un poster și un album digital.

Inovaţie pedagogică

Abordarea pedagogică a proiectului presupune utilizarea unor metode didactice specifice proiectelor, astfel: în etapa premergătoare preluării fotografiilor - documentarea privind subiectele ce pot fi abordate, culegerea, analiza și sinteza informațiilor; documentarea privind tehnicile de realizare a fotografiilor, activități practice de fotografiere și prelucrare a imaginilor, stabilirea criteriilor de evaluare a fotografiilor; realizarea fotografiilor - aplicarea tehnicilor de fotografiere.
În toate etapele proiectului accentul va fi pus pe creativitate, inovare, munca în echipă, colaborarea elevilor pentru rezolvarea problemelor apărute.

Comunicare şi schimburi între şcolile partenere

Comunicarea cu partenerii s-a realizat prin instrumentele specifice Etwinning: Teacher bulletin, jurnalul proiectului, prin email.
Feedbackul privind fotografiile postate de elevi a fost imediat, elevii fiind  încurajați să comenteze și să aprecieze produsele colegilor. S-au votat cele mai bune fotografii în urma discuțiilor cu elevii.

Colaborare între şcolile partenere

Colaborarea cu partenerii cadre didactice în proiect a fost permanentă. S-au discutat și stabilit împreună cele mai bune modalități de implementare a proiectului, activitățile relevante atingerii scopului acestuia.
Elevii au colaborat activ la culegerea și selectarea informațiilor de prezentare a școlii și a orașului, incluse în cele două pagini postate în twinspace.
Colaborarea între elevi a constat în alegerea celor mai potrivite modalități de lucru, în stabilirea criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească fotografiile, în propuneri de softuri de prelucrare digitală a imaginilor, în împărtășirea cunoștințelor și tehnicilor privind realizarea fotografiilor.
Pe măsură ce au fost adunate materiale, elevii ai colaborat pentru a selecta cele mai reușite fotografii, pentru a crea albume și postere în format digital.

 

Utilizarea tehnologiei

 În etapa documentării, elevii au utilizat eficient instrumentele web de informare și documentare: motoare de căutare, biblioteci virtuale, inclusiv pentru imagini. Au fost consultate bloguri și site-uri legate de arta fotografică.

Elevii au utilizat twinspace-ul pentru a-și completa informațiile din profil și pentru a cunoaște elevii din țările participante.
În continuare, elevii vor utiliza softuri de prelucrare a imaginilor și instrumente web colaborative pentru crearea albumelor digitale(padlet.com), alte resurse web pentru votare.

În toate activitățile derulate, elevii au utilizat responsabil tehnologia: au respecta drepturile de autor, netiquette – codul bunelor maniere pe Internet, au asigurat confidențialitatea datelor personale și a informațiilor din postările colegilor.

Rezultate, impact

Comunicarea elevilor în limba engleză și nivelul cunoștințelor despre țările participante s-a îmbunătățit.

Elevii au învățat că este necesar să-şi dezvolte abilitățile de lucru în echipă, să colaboreze în vederea realizării unor produse relevante şi au comparat munca lor cu cea a colegilor.

Şcoala va beneficia de rezultatele proiectului prin:

 • popularizarea rezultatelor și a materialelor create în rândul celorlalte școli și a comunității.
 • elevii vor participa în Săptămâna Școala altfel la concursuri având ca tematică fotografia.
 • sperăm ca proiectul să încurajeze și alți colegi să inițieze și să deruleze alte proiecte etwinning relevante.
 • experiența acumulată va constitui o premisă, un punct de plecare pentru scrierea unor proiecte Erasmus+

Cel mai deosebit rezultat al proiectului îl reprezintă  dezvoltarea interesului manifestat de  elevi  pentru tehnologie și creativitate.

Proiect e-twinning "We celebrate all year round"

  E-twinning

Proiect e-twinning: We celebrate all year round

 

Perioada: 24.11.2012 – 15.07.2014

Inițiatorii proiectului: prof. Ochia Mădălina, Prof. Ochia Florin

Participanți: elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 13 Rm. Vâlcea

Parteneri: Publiczne Gimnazjum w Białej, Biała POLONIA, 1ο Γυμνάσιο Παπάγου, Παπάγου GRECIA, Γυμνάσιο Λατσιών - Gymnasium Latsia, Λευκωσία CIPRU

Prezentarea proiectului

Sărbătorile sunt întotdeauna o sursă de bucurie și o afirmare a identității noastre istorice, culturale și religioase. Fiecare țară are propriile obiceiuri și tradiții legate de sărbători. Obiectivul proiectului este acela de a permite elevilor din diverse țări europene cu un fond cultural variat să se cunoască și să compare obiceiurile și tradițiile fiecărei țări prin prezentarea festivalurilor naționale, religioase și locale.

O astfel de juxtapunere a diferențelor și similitudinilor în modul în care sărbătorim este menită să determine elevii să recunoască, să accepte și să valorizeze moștenirea culturală și istorică a țărilor participante.

Instrumente utilizate: conferințe audio, Chat, e-mail, MP3, software (Powerpoint, video, imagini și  desene) , TwinSpace, conferințe video, publicare Web.

Obiective:

 • stimularea interesului pentru diversitatea culturală
 • partajarea valorilor culturale prin intermediul sărbătorilor și festivalurilor
 • identificarea și valorizarea legăturilor dintre culturi, religii, istorie
 • promovarea valorilor umane și spirituale pe care le prețuim cel mai mult
 • îmbunătățirea deprinderilor de comunicare (scris și vorbit) într-o limbă străină
 • dezvoltarea creativității, abilităților de relaționare și comunicare prin învățarea colaborativă
 • dezvoltarea competențelor T.I.C
 • creșterea gradului de înțelegere a tradițiilor și culturilor țărilor europene, depășirea prejudecăților și creșterea toleranței
 • crearea unor relații de prietenie

Activitățile desfășurate ale proiectului:

 • prezentarea obiectivelor către elevi, alegerea elevilor ce vor fi implicați în proiect
 • prezentarea proiectului și a instrumentelor c vor fi utilizate
 • cunoașterea școlilor partenere și a elevilor
 • competiție pentru crearea unui logo al proiectului
 • crearea unui calendar anual al sărbătorilor și festivalurilor;
 • schimb de informații și opinii privind festivalurile și zilele speciale pe care le avem sau nu în comun, prin intermediul sunetului (MP3), prezentărilor Powerpoint, videoclipurilor, etc.
 • discuții privind asemănările și deosebirile din modul în care sărbătorim evenimentele
 • identificarea aspectelor specifice culturale/istorice/religioase
 • interviuri cu elevii privind importanța sărbătorilor în viața lor
 • crearea testelor, cuvintelor încrucișate ce vor fi rezolvate de către colegi
 • concluziile proiectului
 • diseminarea rezultatelor proiectului

Rezultatele proiectului:

 • chestionare, sondaje
 • prezentări  PowerPoint, desene, scurte videoclipuri
 • o revistă cu materialele ce prezintă sărbătorile și impresiile elevilor
 • felicitări electronice/vederi

Vizită de studiu în Falmouth - Anglia

În perioada 12 -16 martie 2012, prof. Ochia Florin a participat în Falmouth, Anglia, la  vizita de studiu  Developing digital competence through innovative approaches, finanțată de Comisia Europeană prin Programul  de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Programul transversal, acţiunea cheie 1.1. Vizite de studiu.

Nota autorului:

 • Conţinutul acestei prezentări reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului.
 • Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

 

Pentru a vizualiza prezentarea este necesar să instalați programul Adobe Flash Player. Pentru derularea prezentării utilizaţi controalele de navigare sau efectuaţi click pe imagine.

Proiectul pe granturi "Cetăţean al Râmnicului, al României, al Europei"

 

În anul 2007, la Grupul Şcolar Ferdinand I Rm. Vâlcea s-a derulat proiectul pe granturi "Cetăţean al Râmnicului, al României, al Europei", în parteneriat cu instituţii administrative şi culturale din judeţul Vâlcea: Instituţia Prefectului Vâlcea, Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea, Centrul de Informare Europeană Vâlcea, Inspectoratul Şcolar Vâlcea.

Obiectivul proiectului

Creşterea calităţii, eficienţei şi echităţii educaţiei la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea în general şi a Grupului Şcolar “Ferdinand I” în special şi familiarizarea elevilor din Grupul Şcolar “Ferdinand I” cu structurile administrative şi instituţiile culturale din municipiu în vederea integrării elevilor în societatea de tip european.

Activităţi realizate în cadrul proiectului

1. Pregătirea proiectului

 • Pregătire echipei de proiect, stabilirea planului de acţiune, a responsabilităţilor, a resurselor şi a grupurilor  ţintă
 • Contactarea partenerilor şi stabilirea unui plan de lucru
 • Elaborarea chestionarului “Cetăţeanul vâlcean şi reprezentanţii săi”

2. Sunt un român european!

 • Vizite de grup la intituţii şi autorităţi publice locale
 • Întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor/instituţiilor publice locale
 • Realizarea anchetei pe baza chestionarului “Cetăţeanul vâlcean şi reprezentanţii săi” în rândul elevilor din grupul ţintă

3. Sunt aproape de cultură!

 • Vizite la muzee şi excursii pentru cunoaşterea obiectivelor culturale din judeţ
 • Participarea la spectacole de teatru şi concerte
 • Realizarea de prezentări Power Point cu privire la obiectivele culturale vizitate din judeţ


4. “Europa -Club”

 • Realizarea unui spaţiu ( într-o sală de clasă ) dedicat informării elevilor în diferite domenii legate de Uniunea Europeană şi conştientizarea acestora cu privire la construcţia europeană şi valorile europene
 • Lecţii susţinute în sala de clasă “Europa-Club” cu temele: 1.Cetăţenie europeană: cetăţean european; 2.Comportamentul civilizat în viaţa de zi cu zi; 3.Europa şi Uniunea Europeană;  4.Comportamentul în viaţa profesională şi în faţa autorităţilor;  5.Piata muncii şi Uniunea Europeană
 • Realizarea pliantelor şi prezentărilor Power Point cu tema “România  şi Uniunea Europeană”
 • Organizarea concursului cu tema “România  şi Uniunea Europeană”

5. Ramnicul de ieri si de azi

 • Realizarea pliantului “Râmnicul de ieri şi de azi”
 • Realizarea expoziţiei “Cetăţean al Râmnicului, al României, al Europei”

 

Echipa de proiect

PROF. APOSTOL DOINIŢA
PROF. BARBU LILIANA
PROF. ANTONIE SEVASTIŢA
PROF. OBADĂ DORIN
PROF. ŢENEA CODRUŢA

 

Foto. Inaugurarea sălii Europa Club, sală de clasă modernizată şi dotată cu fonduri din proiect

p1
p2
p3
p4
p5
1/5 
start stop bwd fwd

 

Proiectul european Comenius 1 - "The use of internet among teenagers"

In cadrul unui proiect lingvistic Comenius 1 -martie 2006,  un grup de elevi si profesori de la Grup Scolar "Ferdinand I", Ramnicu Valcea, Romania au legat prietenii cu elevii si profesorii de la NTI-Gymnasiet, Malmo, Suedia.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul: AGENTIEI NATIONALE PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE.

Detalii suplimentare privind obiectivele proiectului, activităţile realizate, rezultatele şi impresiile participanţilor găsiţi pe pagina web a proiectului http://www.ro-se-activity.ro.

 

Instituţia coordonatoare: NTI-GYMNASIET,  MALMO, SWEDEN
Profesori implicaţi în proiect:

 • Fredrik Gnosspelius - Headmaster
 • Mats Lonnqvist - Headmaster deputy
 • Cecilia Ghibu
 • Lars Jacobsson


Elevi:

 • NEVZAT SEMOVSKI
 • ALEXANDER MIKOLAJEZYK
 • TOMMY BOIJEInstituţie parteneră: GRUP SCOLAR "FERDINAND I", RM. VALCEA, ROMANIA

PARTICIPANTI

 • Director, PROF. CHILOM DUMITRU
 • Director adjunct, ING. APOSTOL FLORIN
 • PROF. DAMU GHEORGHE DRAGOŞ
 • PROF. STATIE ALEXANDRU
 • PROF. CROITORU CODRUŢA ELENA


ELEVII

 • LUNGU-NEAMŢU RĂZVAN
 • DUMITRESCU ANDREEA
 • UDROIU ADRIAN FLORIN
 • BRINZAN LOREDANA
 • MIRON CĂTĂLIN GABRIEL
 • PĂUNESCU MIHAI
 • MARCU ALEXANDRU NICOLAE
 • CIUTEANU ION CRISTIAN
 • PARDUT IOAN DANIEL
 • DRUGĂ CLAUDIA
 • POPA ŞTEFAN CRISTIAN

 

p1
p10
p11
p12
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
01/12 
start stop bwd fwd


Joomla!. XHTML and CSS.