real estate menu left
real estate menu right

Clase în anul școlar 2018/2019

Clase în anul școlar 2018/2019

  

 

 

Clasa Tipul clasei Domeniul și specializarea Diriginte
IX P A  Învățământ profesional de 3 ani 

 Mecanică - calificarea Mecanic utilaje și instalații în industrie

Construcții, instalații și lucrări publice - calificarea Zugrav – Ipsosar – Vopsitor – Tapetar

Ceaușescu Daniel
IX A  Învățământ liceal de zi   Electronică și automatizări - Tehnician operator tehnică de calcul Lalu Mihaela
X P A  Învățământ profesional de 3 ani  Electric - calificarea Electrician constructor Damu Dragoș
X A  Învățământ liceal de zi   Vocațional - sportiv mozaic Dincă Constantin
 XI P A  Învățământ profesional de 3 ani   Construcții, instalații și lucrări publice - calificarea Zugrav – Ipsosar – Vopsitor – Tapetar  Popescu Giorgiana
XI A   Învățământ liceal de zi   Mecanică- Tehnician proiectant CAD  Staicu Lucia
XI B   Învățământ liceal de zi   Vocațional - sportiv mozaic  Preoteasa Ana Maria
XII A Învățământ liceal de zi  Electronică și automatizări - Tehnician operator tehnică de calcul Ochia Florin
XII B Învățământ liceal de zi  Vocațional - sportiv mozaic Statie Alexandru
IX SERAL Învățământ liceal - seral Real - Matematică - informatică Moscalu Cosmina
X SERAL Învățământ liceal - seral Real - Matematică - informatică Mihai Sorina
XI SERAL A Învățământ liceal - seral Electric - Tehnician în instalații electrice Diaconu Dan
XI SERAL B Învățământ liceal - seral Mecanică - Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații Mesteacăn Simona
XII SERAL A Învățământ liceal - seral Real -Științele naturii Mărgărita Antoanela
XII SERAL B Învățământ liceal - seral Mecanică - Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații Săraru Ovidiu
XIII SERAL Învățământ liceal - seral Real -Științele naturii  Lupu Iuliana
ANUL I P.L.  Învățământ postliceal de stat, fără taxă Informatică - Analist programator Obadă Dorin
ANUL II P.L.  Învățământ postliceal de stat, fără taxă Informatică - Analist programator Radu Virgil

Clase în anul școlar 2017/2018

Clase în anul școlar 2017/2018

  

 

Clasa Tipul clasei Domeniul și specializarea Diriginte
IX P A  Învățământ profesional de 3 ani   Electric - calificarea Electrician constructor  Damu Dragoș
IX B  Învățământ liceal de zi   Vocațional - sportiv mozaic Dincă Constantin
X P A  Învățământ profesional de 3 ani  Construcții, instalații și lucrări publice - calificarea Zugrav – Ipsosar – Vopsitor – Tapetar Popescu Giorgiana
X A  Învățământ liceal de zi  Mecanică - Tehnician proiectant CAD Staicu Lucia
X B  Învățământ liceal de zi   Vocațional - sportiv mozaic Preoteasa AnaMaria
 XI P A  Învățământ profesional de 3 ani   Mecanică - calificarea Mecanic utilaje și instalații în industrie  Ceaușescu Daniel
XI A   Învățământ liceal de zi   Electronică și automatizări - Tehnician operator tehnică de calcul  Ochia Florin
XI B   Învățământ liceal de zi   Vocațional - sportiv mozaic  Statie Alexandru
XII A Învățământ liceal de zi  Electronică și automatizări - Tehnician operator tehnică de calcul Lalu Mihaela
XII B Învățământ liceal de zi  Vocațional - sportiv mozaic Balmuș Nadia
IX SERAL Învățământ liceal - seral Real - Matematică - informatică Mihai Sorina
X SERAL Învățământ liceal - seral Electric - Tehnician în instalații electrice Diaconu Dan
XI SERAL A Învățământ liceal - seral Real -Științele naturii Mărgărita Antoanela
XI SERAL B Învățământ liceal - seral Mecanică - Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații Săraru Ovidiu
XII SERAL Învățământ liceal - seral Real -Științele naturii  Lupu Iuliana
XIII SERAL Învățământ liceal - seral Construcții, instalații și lucrări publice Florica Aurica
ANUL I P.L.  Învățământ postliceal de stat, fără taxă Informatică - Analist programator Obadă Dorin
ANUL II P.L.  Învățământ postliceal de stat, fără taxă Tehnician electromecanic auto Mesteacăn Simona

Clase în anul școlar 2021/2022

Clase în anul școlar 2021/2022

  

 

Clasa Tipul clasei Domeniul și specializarea Diriginte
IX P A  Învățământ profesional de 3 ani 

 Mecanic, calificarea Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic (dual)

Electric, calificarea Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice

Diaconu Dan
IX A  Învățământ liceal de zi   Electronică și automatizări - Tehnician operator tehnică de calcul Dincă Constantin
X P A  Învățământ profesional de 3 ani 

Mecanic, calificarea Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic(dual)

Electric , calificarea Electrician exploatare joasă tensiune (dual)

Damu Dragoș
X P B  Învățământ profesional de 3 ani Electric , calificarea Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice Filip Daniel
X A  Învățământ liceal de zi    Mecanică- Tehnician proiectant CAD Preoteasa Ana Maria
 XI P A  Învățământ profesional de 3 ani 

Mecanic, calificarea Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie

Construcții, instalații și lucrări publice, calificarea  Zidar, pietrar tencuitor (dual)

Ceaușescu Daniel
XI P B  Învățământ profesional de 3 ani 

Electric, calificarea Electrician exploatare joasă tensiune (dual)

Electric, calificarea Electrician constructor

Popescu Giorgiana
XI A   Învățământ liceal de zi   Mecanică- Tehnician operator tehnică de calcul  Statie Alexandru
XII A Învățământ liceal de zi  Electronică și automatizări - Tehnician operator tehnică de calcul Lalu Mihaela
IX SERAL Învățământ liceal - seral Real - Matematică - informatică Dodoi Simona
X SERAL Învățământ liceal - seral Real - Matematică - informatică Mărgărita Antoanela
XI SERAL A Învățământ liceal - seral Real - Matematică - informatică Lupu Iuliana
XI SERAL B Învățământ liceal - seral Mecanică - Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații Honcu Rodica
XII SERAL A Învățământ liceal - seral Real -Științele naturii Moscalu Cosmina
XII SERAL B Învățământ liceal - seral Electric - Tehnician în instalații electrice Staicu Lucia
XIII SERAL A Învățământ liceal - seral Real - Matematică - informatică  Mihai Sorina
XIII SERAL B Învățământ liceal - seral Construcții - Tehnician în construcții și lucrări publice Tănasie Daniela
ANUL I P.L.  Învățământ postliceal de stat, fără taxă Informatică - Analist programator Ciulei Monica
ANUL II P.L.  Învățământ postliceal de stat, fără taxă Informatică - Analist programator Săraru Ovidiu

Joomla!. XHTML and CSS.