real estate menu left
real estate menu right

Analist programator

Admiterea în învățământul postliceal fără taxă

 

2 CLASE (56 de locuri) - domeniul INFORMATICĂ, calificarea Analist programator

 

 

Pentru anul școlar 2024-2025, liceul nostru oferă absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, posibilitatea să urmeze cursuri postliceale fără taxă.

 Absolventul învăţământului postliceal cu specialitatea Analist programator va fi capabil să utilizeze tehnologiile informatice şi ale comunicațiilor pentru conceperea, proiectarea, elaborarea, testarea, implementarea şi dezvoltarea sistemelor informatice, a programelor şi a documentaţiei tehnice aferente.

 

 Avantaje

 • durata studiilor este de 1 an și jumătate (3 semestre).
 • orele de curs vor fi programate după amiază, astfel încât cei ce au un loc de muncă să poată frecventa cursurile
 • numărul de ore săptămânale este  redus.
 • orele sunt destinate în principal pregătirii teoretice și practice de specialitate
 • domeniul INFORMATICĂ este în continuă expansiune în România, iar specialiștii în acest domeniu sunt foarte căutați.
 • absolvenții  se pot angaja în instituții publice și private ca programatori aplicații desktop sau pentru mobile, programatori web, webdesigneri, informaticieni, administratori de sisteme informatice, administrator baze de date, etc.
 • competențele dobândite sunt deosebit de utile celor ce doresc să-și continue studiile în cadrul facultăților teoretice și tehnice din domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, Automatică,  Informatică, Cibernetică.

 

Atuurile noastre

 • cadre didactice  cu pregătire teoretică și practică deosebită, cu experiență în proiectarea sistemelor informatice de gestiune a bazelor de date și a sistemelor informatice pentru web.

 • bază materială adecvată: 

   • două laboratoare de informatică dotate cu tehnică de calcul de ultimă generaţie, videoproiector şi imprimantă laser. Laboratoarele sunt conectate la Internet de mare viteză (fibră optică) şi permit desfăşurarea lecţiilor interactive asistate de calculator prin sistemul AEL.

   • cursuri online disponibile pe site-ul școlii

   • echipamente IT (calculatoare, echipamente de rețea, imprimante, truse de rețelistică, echipamente de măsură și control)  ce sunt utilizate de elevi în cadrul  orelor pentru lucrări practice de diagnosticare/depanare/întreținere

 • colaborări cu firme consacrate din județ din domeniul Informaticii/IT, unde elevii pot efectua practica

Cine se poate înscrie

 • absolvenți de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, fără limită de vârstă.

Înscriere 

 • înscrierea se face la secretariatul liceului; informații suplimentare la numărul de telefon 0350.401.693
 • număr de locuri este limitat, de aceea grăbiți-vă pentru a fi siguri de locul d-voastră!

 

 Discipline studiate în anul I - 2 semestre

Modulul I: Comunicare profesionala in limba moderna - Limba engleză

Modulul II: Comunicare profesională

Modulul III: Managementul calității

Modulul IV: Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare

Modulul V: Proiectarea algoritmilor

Modulul VI: Limbaje de programare

Modulul VII: Programare modulară

Modulul VIII: Metode şi tehnici clasice de programare

Modulul IX: Programarea orientată obiect

Modulul X: Conceperea produselor multimedia

Modulul XI: Crearea site-urilor Web

Modulul XII: Baze de date

 

Discipline studiate în anul II - 1 semestru

Modulul I: Modelarea sistemelor informatice

Modulul II: Proiectarea sistemelor informatice

Modulul III: Implementarea sistemelor informatice

Modulul IV: Managementul proiectelor


Joomla!. XHTML and CSS.