real estate menu left
real estate menu right

Învățământ profesional de 3 ani - Domeniul Construcții

Învățământul profesional de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

Anul școlar 2018-2019

14 locuri 

Domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice

Calificarea Zugrav – Ipsosar – Vopsitor – Tapetar 

 

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de nivel III Zugrav – Ipsosar – Vopsitor – Tapetar  domeniul de  pregătire de bază fiind Construcții, instalații și lucrări publice

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi cu durata de 2 ani și să obțină o calificare de nivel IV. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

 

Competențe dobândite de elevi

Zugravul, ipsosar, tapetar, vopsitor este muncitorul în construcţii, a cărui activitate se compune din realizarea finisajelor.

 Cele mai importante competenţe profesionale dobândite sunt:

 • identificarea materialelor de bază, folosite la lucrările de zugrăveli ipsosării, tapetări si vopsitorii;
 • utilizarea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor simple, manuale şi mecanizate;
 • respectarea NTSM şi PSI;
 • pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli si vopsitorii simple;
 • pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli/vopsitorii de calitate superioară;
 • prepararea soluţiilor simple de lucru;
 • aplicarea si prelucrarea straturilor suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale;
 • executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale;
 • executarea lucrărilor complete de zugrăveli de calitate superioară şi vopsitorii obişnuite în ulei;
 • efectuarea lucrărilor de tapetări;
 • efectuarea lucrărilor de ipsosării.

 

Avantaje

 • Ministerul Educației Naționale oferă tuturor elevilor înscriși la școala profesională o bursă lunară de 200 RON, pe tot parcursul celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent de situația financiară a familiei elevului. 
 • elevii vor efectua practică în atelierul școlii și în firmele de profil din județ cu care școala noastră are contract de efectuare a practicii. Cei mai buni dintre elevi pot primi burse acordate de aceste firme și pot fi selectați din timpul școlii în vederea angajării.

Atuurile noastre

 • singura școală din județ cu tradiție  în domeniul construcțiilor; mii de absolvenți angajați ai firmelor de construcții.
 • cadre didactice, ingineri și subingineri cu pregătire teoretică și practică deosebită, colaboratori ai firmelor de construcții din județ
 • bază materială adecvată: laborator de construcții și desen tehnic, dotat cu mese speciale pentru desen, tablă interactivă, 1 calculator la care este conectat un plotter ce permite tipărirea desenelor realizate pe foi de format mare; atelier de construcții complet renovat și dotat.
 • colaborări cu firme de construcții consacrate din județ

Agenți economici parteneri

 

 • S.C. PEGANI CONSTRUCT SRL RM. VÂLCEA
 • S. C. COSTA CONSCTRUCT S.R.L
 • S.C. OK S.R.L

 


Joomla!. XHTML and CSS.