Analist programator

Admiterea în învățământul postliceal fără taxă

 

2 CLASE (56 de locuri) - domeniul INFORMATICĂ, calificarea Analist programator

 

 

Pentru anul școlar 2023-2024, liceul nostru oferă absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, posibilitatea să urmeze cursuri postliceale fără taxă.

 Absolventul învăţământului postliceal cu specialitatea Analist programator va fi capabil să utilizeze tehnologiile informatice şi ale comunicațiilor pentru conceperea, proiectarea, elaborarea, testarea, implementarea şi dezvoltarea sistemelor informatice, a programelor şi a documentaţiei tehnice aferente.

 

 Avantaje

 

Atuurile noastre

Cine se poate înscrie

Înscriere 

 

 Discipline studiate în anul I - 2 semestre

Modulul I: Comunicare profesionala in limba moderna - Limba engleză

Modulul II: Comunicare profesională

Modulul III: Managementul calității

Modulul IV: Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare

Modulul V: Proiectarea algoritmilor

Modulul VI: Limbaje de programare

Modulul VII: Programare modulară

Modulul VIII: Metode şi tehnici clasice de programare

Modulul IX: Programarea orientată obiect

Modulul X: Conceperea produselor multimedia

Modulul XI: Crearea site-urilor Web

Modulul XII: Baze de date

 

Discipline studiate în anul II - 1 semestru

Modulul I: Modelarea sistemelor informatice

Modulul II: Proiectarea sistemelor informatice

Modulul III: Implementarea sistemelor informatice

Modulul IV: Managementul proiectelor