Învățământ profesional DUAL de 3 ani - Domeniul Mecanică

Admiterea în învățământul profesional DUAL de 3 ani, clasa a IX-a, cursuri de zi 

 Anul școlar 2022 - 2023

Domeniul: Mecanică, calificarea:  Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic

 12 locuri

 Cod opțiune: 501

La finalul studiilor școlii profesionale, absolvenții vor dobândi calificarea de  nivel III Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, domeniul de  pregătire de bază fiind MECANICĂ

Absolvenții școlii profesionale au posibilitatea să-și continue studiile în cadrul învățământului liceal de zi sau seral cu durata de 2 ani și să obțină o calificare de nivel IV. De asemenea, vor putea susține examenul de bacalaureat.

  Avantaje:

 

Competențe dobândite de elevi

 

Calificarea Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic asigură absolventului capacitatea de a executa operaţii în cadrul tehnologiei de fabricare a componentelor care alcătuiesc utilajele tehnologice şi construcţiile metalice.


Calificarea Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic oferă dobândirea de deprinderi şi abilităţi care permit:

 

 Atuurile noastre

 

Agenți economici parteneri care vor susține financiar elevii

 

 

 

Cine se poate înscrie

Înscriere