Raport final 2012 - Programul Școala altfel

GRUPUL ŞCOLAR “ FERDINAND I ”

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13

Aleea Teilor Nr.1

240077 – Rm.Vâlcea, Vâlcea

Telefon/Fax: 0350/401693

e-mail:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Nr. 1283 din 07.05.2012

 

 

RAPORT FINAL proiect în cadrul PROGRAMULUI „ŞCOALA ALTFEL”

 


1. Titlul Proiectului : “ARMONIE ÎN DIVERSITATE”
2. Numărul de activităţi derulate: 25

3. Tipul de activităţi derulate :

4. Resursele implicate :

5. Parteneri implicaţi:

6. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor:

7. Obiectivele urmărite:

- să manifeste  spirit de echipă şi de întrecere, în funcţie de un sistem de reguli acceptate ;

- să-şi extindă fondul propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ - utilitare şi sportive;

- să-şi dezvolte deprinderea de a practica jocuri şi  diferite sporturi

-  să conştientizeze faptul că un stil de viaţă defectuos ne îmbolnăveşte ;

-  să cunoască efectele negative prin utilizarea în exces a televizorului şi a calculatorului;

-  să dezvolte unor atitudini de adoptare unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri;

-  sensibilizarea şi educarea populaţiei şcolare în scopul evitării consumului experimental  de droguri .

-  să proiecteze propria persoană în viitor privind descrierea stilului de viaţă;

-   să coopereze în cadrul grupului ţintă pentru identificarea acţiunilor oportune, benefice mediului natural;

-  să sensibilizeze membrii comunităţii cu privire la protecţia pădurii şi, în general, la spaţiile verzi, prin acţiunile efectuate;

-   să manifeste iniţiativă, hărnicie, empatie faţă de colegi, consecvenţă.

-   să contribuie la promovarea culturii;

-    să aplice criterii estetice şi morale în aprecierea valorilor;

-    să perceapă valorile morale şi culturale;

-   să educe elevii în spiritul conservării şi promovării specificului regional din care fac parte;

-   să dezvolte  manifestarea unor atitudini comunitare deschise, în concordanţă cu principiul “unitate în diversitate”;

- să conștientizeze necesitatea planificării vieții personale, a timpului liber, în vederea dezvoltării sentimentului de "satisfacţie a trăirii timpului".

-  să cunoască şi să-şi însuşească modalităţile diverse de organizare şi petrecere a timpului liber;

-  să ofere posibilitati mai largi de cunoaștere directă a  realitații din județul Vâlcea;

-  să cunoască valentele formative ale excursiilor si drumețiilor, prin lărgirea sferei informaționale;

-   să dezvolte conduita moral-civică a elevilor;

-   să contribuie la promovarea culturii;

-   să aplice criterii estetice şi morale în aprecierea valorilor;

-   să perceapă si sa aprecieze valorile iculturale;

-  să conştientizeze nivelul cunoştinţelor şi competenţelor necesare în profesia vizată;

-   să fie pregătiţi pentru uninterviu de selecţieprofesională;

-   să cunoască mobilitatea oferită de piaţa muncii europene.

-   să cunoască propriile interese şi aspiraţii;

-  să identifice anumite meserii;

-  să identifice abilităţile personale;

-  să coreleze abilităţile cu aspiraţiile şi cu cerinţele meseriei preferate;

8. Modalităţi de evaluare a activităţii:

-  fotografii;

-  diplome;

-   prezentări Powerpoint;

-   expoziţie cu obiecte tradiţionale, cu  lucrări ale elevilor participanţi la Concurs Naţional si la Simpozionul National ,,TRADIŢII ŞI OBICEIURI ETNOGRAFICE ÎN ZONA OLTENIEI,,;

- desene, picturi, felicitări, ouă încondeiate.

9. Rezultate înregistrate:

 

10. ANALIZA SWOT:

a. Puncte tari:

b. Puncte slabe:

c. Oportunităţi:

d. Ameninţări:

11. Recomandări, sugestii:

12. Anexe:

Model de bună practică : CD cu film realizat la Festivalul Național ,,TRADIŢII ŞI OBICEIURI ETNOGRAFICE ÎN ZONA OLTENIEI,, desfășurat la Muzeul Satului din Bujoreni.

 

Nume şi prenume coordonator proiect /Semnătura

Prof.Apostol Doinița,

 

 

GRUPUL ŞCOLAR “ FERDINAND I ”

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13

Aleea Teilor Nr.1

240077 – Rm.Vâlcea, Vâlcea

Telefon/Fax: 0350/401693

e-mail:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

 

 

Nr.1283 din 07.05.2012

RAPORT FINAL PROGRAM „ŞCOALA ALTFEL”


1.Titlul Proiectului: “ARMONIE ÎN DIVERSITATE”

2. ANALIZA SWOT:

a. Puncte tari:

i. Disponibilitatea elevilor din Grupul Școlar „Ferdinand I” Rm. Vâlcea, de a participa la activități educative extrașcolare și extracurriculare;

ii. Disponibilitatea profesorilor din Grupul Școlar „Ferdinand I” Rm. Vâlcea de a organiza activități educative extrașcolare și extracurriculare;

iii. Sprijinul acordat elevilor și cadrelor didactice, de conducerea Grupului Școlar „Ferdinand I” Rm. Vâlcea în organizarea și desfășurarea activităților educative extrașcolare și extracurriculare;

iv. Parteneriatele încheiate de Grupul Școlar „Ferdinand I” Rm. Vâlcea cu instituții reprezentative în comunitatea locală.

b. Puncte slabe:

i. Cadre didactice din Grupul Școlar „Ferdinand I” Rm.Vâlcea, care nu au încredere în valoarea educativă și formativă a activităților educative extrașcolare și extracurriculare;

ii. Elevi care se grăbesc să intre în vacanța de primăvară;

iii. Lipsa de fonduri extrabugetare care ar putea fi folosite de Grupul Școlar „Ferdinand I” Rm. Vâlcea la plata cheltuielilor pe care le presupun deplasările elevilor;

c. Oportunităţi:

i. Părinții elevilor din Grupul Școlar „Ferdinand I” Rm. Vâlcea sunt alături de conducerea scolii și de cadrele didactice, atunci când se organizează activități educative extrașcolare și extracurriculare cu elevii și pentru elevi;

ii. Sprijinul acordat de Instituții reprezentative ale municipiului Rm.Vâlcea în organizarea și desfășurarea de activități educative extrașcolare și extracurriculare, în parteneriat cu Grupul Școlar „Ferdinand I”;

 

d. Ameninţări:

i. Condiţiile meteo nefavorabile desfăşurării unor activităţi în aer liber;

ii. La unele activităţi s-au înregistrat absenţe nejustificate;

iii. Timp insuficient pentru consolidare şi evaluare;

iv. Participare în mai mică elevilor din zona rurală, datorită costului mare al abonamentului.

 

3.Recomandări, sugestii:

 

4. Anexe:

Model de bună practică / CD cu filmul realizat la Festivalul Național ,,TRADIŢII ŞI OBICEIURI ETNOGRAFICE ÎN ZONA OLTENIEI,, desfășurat la Muzeul Satului din Bujoreni.

 

 

Nume şi prenume Director/Semnătura

Prof. Statie Alexandru,

________________________

 

 

Nume şi prenume Consilier educativ/Semnătura

Prof.Apostol Doinița,

_______________________

 

Nume şi prenume Coordonator CEAC/Semnătura

Prof. Florica Aurica

_______________________.

 

SIGLA  FERDINAND 1.jpgGRUPUL ŞCOLAR “ FERDINAND I ”

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13

Aleea Teilor Nr.1

240077 – Rm.Vâlcea, Vâlcea

Telefon/Fax: 0350/401693

e-mail:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.