Site-ul oficial al Liceului Tehnologic "Ferdinand I" Rm. Vâlcea

Bine aţi venit!

Liceul Tehnologic Ferdinand I Rm. Vâlcea se prezintă cu o carte de vizită pe măsura tradiţiei acestei şcoli şi pe măsura aspiraţiilor celor care îşi desfăşoară munca aici. Înfiinţat în anul 1972 în localitatea Băbeni şi transferat în anul 1975 în municipiul Rm. Vâlcea, liceul nostru a cunoscut în cei  patruzeci și cinci de ani care s-au scurs de la înfiinţare o continuă evoluţie atât ca structură profesională cât şi ca bază materială, ştiinţifică şi didactică.

Cei 474 de elevi ai şcolii învaţă în 19  clase de învăţământ profesional, liceal şi postliceal.

 

Structura claselor în anul școlar 2021/2022 este următoarea:

Liceu - cursuri de zi

 

Învățământ profesional de 3 ani - cursuri de zi

 

Liceu - cursuri serale

 

Postliceală zi

 

Corpul profesoral se remarcă prin nivelul ridicat al competenţei profesionale şi al exigenţei didactice. Activitatea curentă se completează cu o serie largă de activităţi extrașcolare ştiinţifice, culturale, sportive, având ca beneficiar final elevii, urmărindu-se completarea armonioasă a profilului fizic, intelectual şi moral al acestora.


Parteneriatele stabilite cu instituţii şcolare şi extraşcolare din ţară şi străinătate completează paleta preocupărilor şi oportunităţilor care le au elevii şi profesorii noştri.

La buna desfăşurare a activităţii în şcoală îşi aduce o contribuţie importantă şi personalul auxiliar și nedidatic şi nu în ultimul rând părinţii care sprijină prin forţe proprii iniţiativele şcolii.

Păstrând mereu echilibrul între tradiţie şi modernitate, elevii şi profesorii împreună cu toţi partenerii noştri în educaţia copiilor încearcă să contribuie la creşterea prestigiului şcolii în comunitate.

Pagina web a liceului nostru se doreşte a fi o sursă de informaţii utile actualilor şi foştilor elevi ai liceului, părinţilor lor, cadrelor didactice ale liceului, dar şi celor ce ne descoperă acum şi doresc să ne cunoască preocupările şi proiectele noastre de viitor.